Katecheta 5/2002
Katecheta 5/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz - Jan Paweł II
Tomasz i Anna Wełniak
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,90 zł

Prezentacje

PREZENTACJE
Autor: (oprac. własne)
Artykuł archiwalny
Ks.  Mieczysław  Maliński

KATECHIZM
DLA  BIERZMOWANYCH

Wydawnictwo  WAM,  Kraków  2002
 
 
    Bierzmowanie jest świadomą decyzją pójścia za Jezusem, podejmowaną u progu dorosłości. Nasuwa się pytanie, czy każdy kto przyjął ten sakrament, rozumie go. W książce ks. Maliński uświadamia nas, co oznacza przyjęcie sakramentu bierzmowania i jak go realizować. Pozycja stanowi kompendium wiedzy dla każdego bierzmowanego, by lepiej rozumiał cały rok liturgiczny i mógł czynnie i świadomie uczestniczyć w Kościele.
Zamówienia:
 
Wydawnictwo  WAM
ul. Kopernika 26,  31-501 Kraków
(0-12) 429 18 88
e-mail: z-d@wydawnictwowam.pl
Cena det.:  19.70 zł
 

*   *   *

Maryla  Sowisło

DLA  DOBRA  DZIECKA.

O warsztacie pracy nauczyciela - wychowawcy
Wydawnictwo  WAM,  Kraków  2001
      Książka adresowana jest do studentów pedagogiki oraz początkujących wychowawców - pracujących w szkołach, świetlicach i internatach. Obok wiedzy teoretycznej, prezentuje materiały stanowiące praktyczną pomoc w planowaniu i organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Zamówienia:
 
Wydawnictwo  WAM
ul. Kopernika 26,  31-501 Kraków
(0-12) 429 18 88
e-mail: z-d@wydawnictwowam.pl
Cena det.:  19.90 zł
 

*   *   *

(red.)  ks.  Jan  Kochel,
ks.  Antoni  Jan  Tronina

POKAŻ  NAM  OJCA.
OBLICZE  BOGA
W  CUDOWNYCH  ZNAKACH.

Szkoła  Słowa  Bożego  2001/2002
Wydział  Duszpasterski
Kurii  Metropolitalnej  w  Katowicach
Katowice  2001
      Celem Szkoły Słowa Bożego jest wprowadzenie w praktykę lectio divina (łac. "lektura Boga"), jest ćwiczenie, czyli pewna forma aktywności. Praktyka ta to doświadczenie, na które ktoś się decyduje, aby konsekwentnie żyć i formować swoje życie według słów Pisma św. Podjęcie tego rodzaju ćwiczenia duchowego jest w gruncie rzeczy wyborem stałej aktywności w modlitwie i działaniu.
    Tegoroczny temat wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce. Idąc za myślą Ojca św., chcemy na nowo rozpocząć od Chrystusa, którego "mamy poznać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię" (NMI 29).
Zamówienia:
 
Wydział Duszpasterski
Kurii Metropolitalnej w Katowicach

ul. Jordana 39,  40-043 Katowice
tel. (0-32) 251 21 60
 

*   *   *

(red.) Danuta Jackowiak, ks. Jan Szpet

AWANS  ZAWODOWY
NAUCZYCIELA  RELIGII

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny,
Zakład Wychowania Chrześcijańskiego, Poznań 2001
 
 
    Dnia 23 czerwca 2001 r. w Collegium Historicum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyło się ogólnopolskie sympozjum zorganizowane przez Zakład Wychowania Chrześcijańskiego Wydziału Teologicznego UAM.
    Przedmiotem sympozjum była organizacja warsztatu naukowo-badawczego nauczyciela religii. W ostatnich latach wiele powiedziano i napisano na temat jego osobowości, przygotowania, kompetencji, kształcenia i permanentnej formacji. Zagadnienie pozostaje nadal intrygujące. Jest ono bowiem jednym z czynników, który w dużym stopniu decyduje o powodzeniu bądź niepowodzeniu procesu edukacyjnego. Uczniowie zafascynowani osobowością dobrego katechety, widzą w nim wzór godny do naśladowania i przyjmują wiele cech pozytywnych, usiłują wyjść poza przeciętność i realizować wskazane cele. Prezentowana publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych na tym sympozjum.
Zamówienia:
 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Teologiczny
Redakcja Wydawnictw

ul. Wieżowa 2/4;  61-111 Poznań
(0-61) 851 97 43
Cena det.:  10.00 zł
 

*   *   *

(red.)  Andrzej  Hajduk  SI

KATECHEZA KOŚCIOŁA W ŚWIETLE
DYREKTORIUM OGÓLNEGO O KATECHIZACJI

Wydawnictwo  WAM,  Kraków  1999
 
 
    Publikacja ta pomoże ci w rozumieniu i realizacji myśli, rozwiązań katechetycznych, wprowadzanych do najnowszych podręczników do nauki religii i przyczyni się do kształtowania mentalności katechetycznej w naszym kraju.
Zamówienia:
 
Redakcja  "Katechety"
ul. Chartowo 5,  61-245 Poznań
tel. (0-61) 879 69 90
e-mail: redakcja@katecheta.pl
Cena det.:  19.60 zł
 

*   *   *

Międzynarodowa Rada do Spraw Katechezy

KATECHEZA  DOROSŁYCH
WE  WSPÓLNOCIE  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Wydawnictwo  WAM,  Kraków  2001
 
 
    Dokument stanowi wkład w wysiłek podejmowany przez wszystkie wspólnoty chrześcijańskie świata na rzecz katechezy dorosłych, postrzeganej w perspektywie nowej ewangelizacji. Pozycja skierowana jest do katechetów i duszpasterzy, aby dokładniej rozumieli i realizowali "katechezę dorosłych".
Zamówienia:
 
Redakcja  "Katechety"
ul. Chartowo 5,  61-245 Poznań
tel. (0-61) 879 69 90
e-mail: redakcja@katecheta.pl
Cena det.:  8.80 zł
 

*   *   *

Kongregacja  do  Spraw
Wychowania  Katolickiego

ŚWIECKI  KATOLIK
ŚWIADKIEM  WIARY  W  SZKOLE

Referat  katechetyczny
Kurii  Diecezjalnej  w  Opolu
Opole  2001
 
 
    Dokument Kongregacji do Spraw Wychowania Chrześcijańskiego z 1982 roku podejmuje aktualny problem tożsamości nauczyciela religii w szkole. Przedstawia rysy tożsamości katechety, sposoby jej realizacji i kierunki kształtowania. Wszystko po to, by świecki katolik był w środowisku świadkiem, a przez to skutecznym "nauczycielem wiary". Dokument może posłużyć jako podstawa rozważań na dni skupienia dla katechetów.
Zamówienia:
 
Redakcja  "Katechety"
ul. Chartowo 5,  61-245 Poznań
tel. (0-61) 879 69 90
e-mail: redakcja@katecheta.pl
Cena det.:  5.00 zł
 

*   *   *

Willi  Hoffsummer

WYPŁYŃMY  NA  GŁĘBIĘ!

30  pomysłów
twórczego  kształtowania  celebracji
Wydawnictwo  "Jedność",  Kielce  2001
 
 
    Książka przedstawia szerokie spektrum możliwości głoszenia Dobrej Nowiny we wspólnocie parafialnej. Nowoczesne, przystosowane do odpowiedniej grupy wiekowej, inspirujące do aktywnego działania metody przepowiadania Ewangelii znajdziemy, m.in. w: nabożeństwach dla dzieci w wieku od 3-7 lat, symbolicznych cyklach w Adwencie oraz w Wielkim Poście czy tworzeniu grup ministranckich.
Zamówienia:
 
Redakcja  "Katechety"
ul. Chartowo 5,  61-245 Poznań
tel. (0-61) 879 69 90
e-mail: redakcja@katecheta.pl
Cena det.:  20.00 zł
 

*   *   *

(red.)  Susanne  Scheidt,
Marion  Vieth

KOŚCIÓŁ  DLA  DZIECI.

25  nabożeństw
dla  dzieci  do  sześciu  lat
Wydawnictwo  "Jedność",  Kielce  2001
 
 
    W książce zebrane są nabożeństwa odnoszące się do świąt w roku kościelnym i biblijnych tematów, ale przede wszystkim dostosowane są do potrzeb i zdolności koncentracji u małych dzieci. Krótkie wstępy, modlitwy, piosenki, fazy aktywne i wyciszenie występują naprzemiennie.
Zamówienia:
 
Redakcja  "Katechety"
ul. Chartowo 5,  61-245 Poznań
tel. (0-61) 879 69 90
e-mail: redakcja@katecheta.pl
Cena det.:  16.00 zł
 

*   *   *

Willi  Hoffsummer

OTWÓRZ  SIĘ...

Opowiadania dla młodych chrześcijan
Wydawnictwo  "Jedność",  Kielce  2001
 
 
    Trzeba się otworzyć, aby wejść w życie dorosłych i wspólnoty parafialnej, przyjąć odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi. Książka przedstawia szczególne życiowe sytuacje, specyficzne doświadczenia i sposób widzenia wchodzących w życie młodych ludzi. Cenna pomoc dla kapłanów i katechetów, zwłaszcza przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania.
Zamówienia:
 
Redakcja  "Katechety"
ul. Chartowo 5,  61-245 Poznań
tel. (0-61) 879 69 90
e-mail: redakcja@katecheta.pl
Cena det.:  15.00 zł
 

*   *   *

Maria  Ombach

WYCHOWANIE
DO ŻYCIA W RODZINIE.

Program nauczania dla liceów
i szkół ponadpodstawowych
Wydawnictwo  "Rubikon",  Kraków  2000
 
 
    W książce można znaleźć podpowiedzi, jak wykorzystać metody aktywizujące, jak dostosować treści lekcji do stopnia dojrzałości emocjonalnej i psychologicznej uczniów.
Zamówienia:
 
Redakcja  "Katechety"
ul. Chartowo 5,  61-245 Poznań
tel. (0-61) 879 69 90
e-mail: redakcja@katecheta.pl
Cena det.:  8.80 zł