Katecheta 5/2002
Katecheta 5/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Życie Jezusa. Katecheza dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową
Maria Brzostowska
KSIĄŻKA
9,90 zł 8,40 zł

RECENZJE

Anna Zellma Katechetyczny wymiar edukacji regionalnej
Autor: ks. Stanisław Kulpaczyński
Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Olsztyn 2001
Kilka miesięcy temu ukazało się drukiem ogromne dwutomowe studium (s.707) „Katechetyczny wymiar edukacji regionalnej” dr Anny Zellmy, pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie bardzo aktualnej dzisiaj problematyki edukacji regionalnej. Książka składa się z sześciu rozdziałów, bibliografii, streszczenia niemieckiego i angielskiego oraz indeksu nazw i nazwisk.
Autorka postanowiła odpowiedzieć na pytanie, czy edukacja regionalna posiada wymiar katechetyczny i jak ją realizować we współczesnej katechezie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.