Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Uwaga anioły!
br. Tadeusz Ruciński
KSIĄŻKA
19,90 zł 16,90 zł

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Co to znaczy współpracować z łaską, aby osiągnąć zbawienie?
Autor: Dariusz Kowalczyk SI
Artykuł archiwalny
Biblia opowiada o historii zbawienia, ukazując działanie Boga (łaska) i działanie człowieka (wolność). Z jednej strony czytamy: "Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy" (Lam 5,21); "Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę" (Jer 31,18). Z drugiej zaś znajdujemy takie oto wezwania: "Nawróćcie się do Mnie - wyrocznia Pana Zastępów - a Ja nawrócę się do was" (Zach 1,3); Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę" (Oz 14,2). Tę dynamikę podwójnego działania Boga i człowieka doskonale wyraża List do Filipian: "A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem (...). Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą" (2, 12-13). Z jednej zatem strony wskazuje się na konieczność zabiegania człowieka o własne zbawienie, z drugiej zaś podkreśla się całkowite pierwszeństwo działania Boga. Sam Jezus stwierdza dobitnie: "Beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15,5).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.