Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czy można powiedzieć: kocham wszystkich, ale niektórych nie lubię?
Autor: ks. Artur Niemira
Artykuł archiwalny
 Pytanie, na które postaramy się znaleźć odpowiedź, odnosi się do podstawowej dla moralności - nie tylko chrześcijańskiej, ale i ludzkiej - zasady, jaką jest miłość. Można ją streścić w następujących słowach: "kochaj drugiego człowieka ze względu na niego samego". Jako wierzący w Chrystusa, znajdujemy głębszą motywację miłości drugiego człowieka: "kochaj bliźniego twego, bo sam zostałeś umiłowany przez Boga" - wzór tej miłości: "kochaj bliźniego twego, tak jak Bóg cię umiłował w Jezusie Chrystusie" oraz łaskę pomocną do realizacji wezwania, które miłość Boga niesie ze sobą: "naśladuj Jezusa w Jego miłości do nas". W tej perspektywie chciałbym zawrzeć odpowiedź na postawione pytanie, bowiem w najgłębszym swym wymiarze jest to pytanie o to, czym jest miłość w aspekcie moralnym.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.