Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Wierzę w obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina
Autor: Grażyna Bondel
Dla klasy VI
Cele:  pogłębienie wiary, że w Komunii św. obecny jest żywy i prawdziwy Jezus Chrystus, poznanie fragmentów Pisma św. dotyczących Eucharystii, wychowanie do wyznawania i pogłębiania wiary, do odpowiedzialności za innych, wyrabianie szacunku i czci do Najświętszego Ciała i Krwi oraz godnego uczestnictwa w Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej.
Pomoce:  Pismo św., świece, muzyka, stroje dla uczniów biorących udział w scence biblijnej, duży bochen chleba, napój, duża koperta z listem, napisy ze słowami Przeistoczenia, arkusze papieru, kartki dla uczniów ze słowami Pisma św. i z zaproszeniem na Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.