Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
O problemach nastolatków
Bogna Białecka
KSIĄŻKA
19,90 zł 10,00 zł

Forum „katechety"

Aktywizacja w katechezie - szansa czy zagrożenie? Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego w Opolu
Autor: ks. Jerzy Kostorz
Artykuł archiwalny
 Katecheza u progu nowego tysiąclecia nieustannie poszukuje coraz to bardziej skutecznych metod, środków i form dotarcia do katechizowanych z orędziem zbawienia. Metody, środki i nowe formy mają za zadanie aktywne włączenie katechizowanych w cały proces katechetyczny, tak, aby stali się oni pełnymi jego uczestnikami i aby proces ten prowadził do "Komunii z Chrystusem" - głównego celu katechezy.
    Katecheza w Polsce, uczestnicząc w całokształcie wychowania w szkole, powinna opierać się na tych podstawowych zasadach pedagogiczno-dydaktycznych, które są niezbędne, aby ów udział katechezy w wychowaniu był skuteczny. Jedną z podstawowych zasad jest zasada świadomego i wielostronnie aktywnego uczestnictwa, która winna pobudzać uczniów do działania i czynić ich aktywnymi w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.