Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
24,90 zł 21,20 zł

Forum „katechety"

Katecheza dorosłych - diagnoza sytuacji. Od teorii do praktyki
Autor: ks. Damian Bryl
Artykuł archiwalny
 ks. Damian Bryl: Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie i przyjechali do naszej redakcji, aby podjąć rozmowę na temat: "Katecheza dorosłych - diagnoza sytuacji. Od teorii do praktyki". Inspiracją w podjęciu tego tematu był dla nas niedawno opublikowany dokument Międzynarodowej Rady do Spraw Katechezy "Katecheza dla dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej", a także toczące się w wielu środowiskach dyskusje nad kształtem posługi katechetycznej wśród dorosłych.
    W dokumentach Kościoła, m.in. w Catechesi tradendae, a także w dokumencie Międzynarodowej Rady do Spraw Katechezy "Katecheza dla dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej" w numerze 4, podkreśla się, że Urząd Nauczycielski Kościoła, kierowany duchem odnowy soborowej, zdecydowanie, jasno i nieustannie podkreśla centralną rolę katechezy dorosłych w formacji chrześcijańskiej (zob. CD 14; AG 14). Podobnie w innym miejscu: (...) jedną z największych trosk (...), troską dotkliwą i naglącą, zrodzoną z powszechnego doświadczenia (...), jest katecheza dorosłych. Jest to najznakomitsza forma katechezy.
    Na początku naszego spotkania spróbujmy zastanowić się, dlaczego aż tak ważną rolę przypisuje się katechezie dla dorosłych. Najznakomitsza forma katechezy... - jak można to skomentować?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.