Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Duchowość katechety, czyli o czym katecheta pamiętać powinien - cz.VIII
Autor: Janusz Tadeusz Skotarczak
Artykuł archiwalny
Wygląd nieba umiecie rozpoznawać,
a znaków czasu nie możecie?

Jezus (por. Mt. 16, 3)  
    Katalog znaków czasu jest duży. Jan Paweł II podpowiada nam, że znakiem czasu na dziś jest potrzeba, aby należycie uzasadnić stanowisko Kościoła, podkreślając zwłaszcza, że nie próbuje on narzucić niewierzącym poglądów wynikających z wiary, ale interpretuje i chroni wartości zakorzenione w samej naturze istoty ludzkiej (por. Novo millennio ineunte, 51).
    Okoliczności naszego życia (osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego, religijnego, kulturowego) stanowią często głos Boga, który przez nie wzywa tu i teraz każdego z nas do życia Ewangelią. Wydaje się, że dla katechetów szczególnie ważne są te znaki czasu, które dotyczą katechizacji. Aby je odczytać, trzeba często odwagi i postawy w prawdzie. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.