Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Programy i podręczniki do nauczania religii obowiązujące w roku szkolnym 2002/2003
Autor: ks. Piotr Tomasik
Artykuł archiwalny

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2002/03
(STAN NA 13 V 2002)

PRZEDSZKOLA

Numer programu Diecezja Tytuł
i autorzy programu
Podręczniki Ograniczenia czasowe
PL-Ow-01/3 płocka Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie
(dla kl. 0)
Klasa 0 PL-03-01/3-0
J. Kraszewski, R. Czekalski, L. Wanarska, E. Zielińska, Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock
31 VIII 2005
TO-Ow-02/6 toruńska Poznajemy Boga z mamą i tatą
(dla kl. 0)
Klasa 0 TO-03-02/6-0
M. Wiadrowska, Poznajemy Boga z mamą i tatą, Errata, Toruń
31 VIII 2005
WA-0-02/4 warszawska b.t Przedszkole WA-01-02/4-1
Idziemy do Ciebie. Boże (opr.) T. Balewski, A. Gutowski, MAG, Warszawa
31 VIII 2005
Klasa 0 WA-03-02/4-1
Idziemy do Ciebie, Jezu (opr.) T. Balewski, A. Gutowski, MAG, Warszawa
 

KLASY I -III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer programu Diecezja Tytuł
i autorzy programu
Podręczniki Ograniczenia czasowe
AZ-1-01/1 ogólnopolski Jesteśmy dziećmi Bożymi Klasa I szkoły podstawowej AZ-11-01/1-1
IV domu i rodzinie Jezusa, (red.) Wł. Kubik, WAM, Kraków
bez ograniczeń
Klasa I szkoły podstawowej AZ-11-01/1-2
IV domu Bożym i rodzinie Jezusa, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
AX-1-01/7 ogólnopolski Bóg z nami (układ I)
- zespół pod kierunkiem ks. Wł. Kubika
Klasa II szkoły podstawowej AX-12-01/7-0
Bóg z nami (II), (red.) Wł. Kubik, WAM, Kraków
31 VIII 2003
Klasa III szkoły podstawowej AX-13-01/7-0
Bóg z nami (III), (red.) Wł. Kubik, WAM, Kraków
31 VIII 2004
PL-1-01/3 płocka, poznańska, gnieźnieńska Bóg naszym Ojcem
Z. Fortuniak, J. Szpet
Kl. II szkoły podstawowej PO-12-01/3-1
Księża Archidiecezji Poznańskiej, Bóg naszym Ojcem (11), Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
31 VIII 2003
Kl. II szkoły podstawowej PL-12-01/3-0
J. Kraszewski, R. Czekalski, E. Zielińska, Bóg naszym Ojcem (II), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock
31 VIII 2003
Kl. III szkoły podstawowej PL-13-01/3-0
E. Materski. N. Hekker, R. Marcinkowski, Z. Glincer, Czekamy na Zbawiciela, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock
31 VIII 2003
WP-1-01/1
WA-1-02/4
warszawsko-praska, warszawska Układ II
- zespół bpa E. Materskiego
Kl. I szkoły podstawowej WP-11-01/1-0
ks. Robert Szewczyk, Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa
31 VIII 2005
Kl. I szkoły podstawowej WA-11-02/4-1
Pan Jezus kocha nas, red. T. Balewski, A. Gutowski MAG, Warszawa
Kl. II szkoły podstawowej WP-12-01/1-O
ks. Robert Szewczyk Przyjdźcie do Mnie wszyscy, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa
Kl. II szkoły podstawowej WA-12-02/4-1
Przyjdź, Panie Jezu, red. T. Balewski, M. Broda-Gutowska, A. Gutowski MAG, Warszawa
Kl. III szkoły podstawowej WP-13-01/1-O
ks. Bernard Czerwiński, Poznajemy Stary Testament, Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej
Kl. III szkoły podstawowej WA-13-02/4-1
Zbawiciel oczekiwany, red. T. Balewski, M. Gutowska, A. Gutowski MAG, Warszawa
 

KLASY IV -VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer programu Diecezja Tytuł
i autorzy programu
Podręczniki Ograniczenia czasowe
7-2-01/1 ogólnopolski Wezwani przez Boga Kl. IV szkoły podstawowej AZ-21-01/1-1
Zaproszeni przez Boga, (red.) Z. Marek, WAM, Kraków
bez ograniczeń
Kl. IV szkoły podstawowej AZ-21-01/1-2
Powołani przez Boga Ojca, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
K-2-01/7 ogólnopolski Katechizm religii katolickiej (układ I) - zespół pod kierunkiem ks. J. Charytańskiego Kl. V szkoły podstawowej AX-22-01/7-0
W Chrystusie jesteśmy Ludem Bożym, (red.) J. Charytański, WAM, Kraków
31 VIII 2003
Kl. VI szkoły podstawowej AX.23.01/7-0
Chrystus żyje wśród nas, (red.) J. Charytański, WAM, Kraków
31 VIII 2004
P-2-01/1 A-2-02/4 warszawsko-praska, warszawska Układ II
- zespół bpa E. Materskiego
Kl. IV szkoły podstawowej WP-21-01/1-0 ks. Bernard Czerwiński, Pan Jezus w naszym życiu, Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej 31 VIII 2005
Kl. IV szkoły podstawowej WA-21-02/4-1 Idziemy z Jezusem, red. T. Balewski, A. Gutowski MAG, Warszawa
Kl. V szkoły podstawowej WP-22-01/1-0
ks. Krzysztof Cyliński, Od stajenki betlejemskiej do Wielkanocy, Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej
Kl. V szkoły podstawowej WA-22-02/4-1
M. Pik, Chrystus Prawdą MAG, Warszawa
Kl. VI szkoły podstawowej WP-23-01/1-0
Ks. Krzysztof Cyliński, Przez sakramenty w Kościele, Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Kl. V szkoły podstawowej WA-22-02/4-1
T. Balewski, Chrystus Życiem MAG, Warszawa
 

GIMNAZJUM

Numer programu Diecezja Tytuł
i autorzy programu
Podręczniki Ograniczenia czasowe
AZ-3-01/1 ogólnopolski Wierzyć Chrystusowi Klasa I gimnazjum AX-31-01/1-1
Jezus uczy i zbawia, (red.) Z. Marek, WAM, Kraków
31 VIII 2007
Klasa II gimnazjum AX-32-01/1-1
Jezus c/z/a/a i zbawia, (red.) Z. Marek, WAM, Kraków
31 VIII 2007
Klasa III gimnazjum AX-33-01/1-1 Jezus prowadzi i zbawia, (red.) Z. Marek, WAM, Kraków 31 VIII 2007
AZ-3-02/2 ogólnopolski Przyjąć blask Bożej Prawdy
ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Klasa I gimnazjum AZ-31-02/2-0
S/owo Boga jest blisko Ciebie, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
bez ograniczeń
Klasa II gimnazjum AZ-32-02/2-0
Wolni przez miłość, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
Klasa III gimnazjum AZ-33-02/2-0
Żyjąc z innymi, dla innych, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
AZ-3-02/3 ogólnopolski Iść za Jezusem
ks. P. Tomasik
Klasa I gimnazjum AZ-31-02/3-0
P. Tomasik, Słowo blisko Ciebie, Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej
bez ograniczeń
Klasa II gimnazjum AZ-32-02/3-0
P. Tomasik, Dom na skale, Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej
Klasa III gimnazjum AZ-33-02/3-0
P. Tomasik, Tak niech świeci wasze światlo, Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej
RA-3W-01/5 radomska Umocnieni łaską Ducha Świętego
ks. Stanisław Łabendowicz
Kl. III gimnazjum RA-33-01/5-0
Umocnieni łaską Ducha Świętego, (red.) S. Łabendowicz, Ave
bez ograniczeń
 

Recenzowane są jeszcze dwa projekty programów i podręczników.

KLASA I LICEUM I TECHNIKKUM SZKOŁY ZREFORMOWANEJ

Numer programu Diecezja Tytuł
i autorzy programu
Podręczniki Ograniczenia czasowe
AZ-4-01/1 ogólnopolski Świadek Chrystusa Klasa I liceum AZ-41-01/1-1
Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, (red.) Z. Marek, WAM, Kraków
bez ograniczeń
Klasa I liceum AZ-41-01/1-2
Świadek Chrystusa w Kościele, (red.) J. Szpet, D. Jackowiak Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
 

LICEUM I TECHNIKUM SZKOŁY STAREGO TYPU

Numer programu Diecezja Tytuł
i autorzy programu
Podręczniki Ograniczenia czasowe
AX-6-01/8 ogólnopolski Spotkania z Bogiem
- zespół pod kierunkiem ks. J. Charytańskiego
Klasa III liceum ogólnokształcącego AX-63-01/8-0
Spotkania z Bogiem wprawdzie, (red.) J. Charytański, WAM, Kraków
31 VIII 2003
Klasa IV liceum ogólnokształcącego AX-64-01/8-0
Spotkania z Bogiem w świecie, (red.) J. Charytański, WAM, Kraków
31 VIII 2004
AX-6-01/6 ogólnopolski Żyć Prawdą
- zespół pod kierunkiem ks. J. Szpeta
Klasa III liceum ogólnokształcącego AX-63-01/6-0
Człowiek wobec problemu wiary, (red.) J. Szpet, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
31 VIII 2003
Klasa IV liceum ogólnokształcącego AX-64-01/6-0
Chrześcijanin w świecie współczesnym, (red.) J. Szpet, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań
31 VIII 2004
AX-6-02/1 ogólnopolski Tzw. KUL-owski
- zespół pod kierunkiem śp. ks. Majewskiego
  31 VIII 2004
 

SZKOŁA  ZAWODOWA

Numer programu Diecezja Tytuł
i autorzy programu
Podręczniki Ograniczenia czasowe
AZ-5-01/1 ogólnopolski Z Chrystusem WAM przygotowuje podręcznik dla kl. I szkoty zawodowej bez ograniczeń
 

SZKOŁY  SPECJALNE

    Dotychczas zarejestrowano następujące programy do nauczania religii w szkołach specjalnych:
  • GN-1i-02/5 - dla archidiecezji gnieźnieńskiej - dla klas I-III szkoły podstawowej, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  • GN-2i-02/5 - dla archidiecezji gnieźnieńskiej - dla klas IV-VI szkoły podstawowej, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  • GN-1i-02/5 - dla archidiecezji gnieźnieńskiej - dla gimnazjum, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  • WA-7ah-01/4 - dla archidiecezji warszawskiej - dla szkół zawodowych starego typu, dla uczniów o obniżonych możliwościach percepcji i niedostosowanych społecznie.
Ks. Piotr Tomasik - dr katechetyki, adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca w WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej, koordynator Biura Programowania Katechezy.