Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Katecheta w potrzasku
Janusz T. Skotarczak, Rafał Szymkowiak OFMCap
KSIĄŻKA
24,00 zł 10,00 zł

Prezentacje

Prezentacja nowych materiałów do pracy w klasie "0" Wydawnictwa "m" i Wydawnictwa "Klanza"
Autor: (oprac. własne)
Artykuł archiwalny

JESTEM  UKOCHANYM  DZIECKIEM  BOGA

Materiały pomocnicze
do katechezy dla klasy "0"
Wydawnictwo "m" i Wydawnictwo "KLANZA"
    Materiały zostały przygotowane przez zespół osób związanych z Sekcją Katechetyczną PSPiA KLANZA (Małgorzata Piasecka, s. Beata Sarba USJK, Dorota Żywica, Zbigniew Barciński, Jerzy Piasecki). Są skierowane do osób katechizujących dzieci przedszkolne w klasie "0": przede wszystkim do katechetów, ale także do rodziców i do wychowawców pracujących w świetlicach.
    Materiały zawierają 64 katechezy, podzielone na dwa bloki: główny i uzupełniający. Blok główny jest zorganizowany wokół tematyki chrztu. Blok uzupełniający obejmuje katechezy okolicznościowe, związane przede wszystkim z rokiem liturgicznym. Charakterystyczną cechą prezentowanych katechez jest wykorzystanie w nich metod aktywizujących.

KATECHEZY ZORGANIZOWANE WOKÓŁ TEMATYKI CHRZTU

    1.  Określenie celu ogólnego materiałów. Chodzi w nich o odkrywanie i przyswajanie bogactwa darów złożonych w każdym dziecku w sakramencie chrztu. To odkrywanie może się oczywiście dokonywać tylko wstępnie - na poziomie jaki są w stanie zrozumieć dzieci przedszkolne. Mając to na względzie, przyjęliśmy, że celem ogólnym programu jest odkrycie i przyswojenie przez dzieci tego, że każde z nich jest ukochanym dzieckiem Boga. Myśl ta wraca w wielu katechezach. Chcemy doprowadzić do tego, że dziecko tą prawdą będzie żyło, że stanie się ona jego głębokim, wewnętrznym przekonaniem, i że będzie podstawą budowania obrazu Boga, obrazu innych ludzi i siebie. Innymi słowy, chodzi o rozwój duchowości "dziecięctwa Bożego".
    2.  Układ katechez. Zaczynamy od katechez integracyjnych, wprowadzających. Kolejne katechezy to przypomnienie dzieciom ich chrztu w imię Trójcy Świętej. Potem następuje cykl katechez o Bogu Ojcu, o Jezusie Synu Bożym i o Duchu Świętym. Następnie jest podjęta tematyka wezwania do dobrego postępowania. Kolejne katechezy dotyczą włączenia nas przez chrzest w Kościół - Rodzinę Dzieci Bożych. Ostatni blok tematyczny związany jest z modlitwą. Całość zamyka katecheza podsumowująca, poświęcona sakramentowi chrztu jako przymierza z Bogiem.

KATECHEZY UZUPEŁNIAJĄCE

    Blok katechez uzupełniających ma charakter "okolicznościowy". Jest zorganizowany przede wszystkim wokół świąt roku liturgicznego. Blok katechez uzupełniających wiąże się z przekonaniem, że już w przedszkolu należy wprowadzać dzieci w rytm Świąt Roku Liturgicznego. Katecheci mogą w odpowiednim momencie włączyć katechezę związaną z Rokiem Liturgicznym w cykl katechez systematycznych.
    Materiały składają się z podręcznika metodycznego dla nauczyciela oraz z zeszytu dziecka.
    1.  Podręcznik dla nauczyciela
    Podręcznik zawiera scenariusze katechez oraz Dodatek. Przyjęliśmy, że każda jednostka powinna mieć jeden cel ogólny. Podstawę określenia celu ogólnego stanowi centralna myśl jednostki. Celem jest to, aby dziecko - na ile to możliwe - zrozumiało tę myśl, zapamiętało i zaakceptowało. Poza tym podajemy cele operacyjne, które pozwalają określić, na ile udało się osiągnąć ogólny cel jednostki. Każda jednostka jest przeznaczona na 30 minut zajęć. Składa się zasadniczo z trzech głównych elementów: wprowadzenia, aktywizacji, puenty. Elementy te tworzą całość, którą można nazwać sekwencją. Jedna katecheza może składać się z jednej, dwóch lub trzech takich sekwencji. Dążymy do tego, aby dzieci podczas katechez były aktywne, aby same poszukiwały odpowiedzi na postawione pytania. Dlatego wiodącą rolę w materiałach odgrywają metody aktywizujące. Wykorzystujemy - zwykle w uproszczonej formie - metody: dyskusyjne, twórczego myślenia, plastyczne, dramowe. Wybrane metody zostały zaadaptowane do pracy z dziećmi przedszkolnymi. W trakcie aktywizacji wykorzystywane są także tańce integracyjne. Dodatek zawiera materiały potrzebne katechecie do powielenia.
    2.  Zeszyt dziecka
    Zeszyt zawiera propozycję aktywnej pracy dziecka związanej z każda jednostką. Wykorzystaliśmy różnorodne zadania dla dzieci: rysowanie, kolorowanie, plątaninki, układanie kolejności obrazków, dorysowywanie elementów, łączenie punktów linią, rebusy, pismo obrazkowe. Przy każdym temacie w zeszycie dziecka pojawia się postać aniołka Gabrysia. Mimika Gabrysia czy trzymane przez niego rekwizyty są związane z ważnymi wątkami danej katechezy. Zeszyt może być także wykorzystywany przez rodziców w trakcie domowej katechezy przedszkolnej.
    Zainteresowane osoby zapraszamy na warsztaty "Katecheza przedszkolna z wykorzystaniem metod aktywizujących". Na warsztacie będą prezentowane: wybrane scenariusze z niniejszych materiałów pomocniczych, poszukiwanie wariantów alternatywnych przeprowadzenia danej katechezy, praca nad opracowaniem nowych scenariuszy, według modelu zaproponowanego w niniejszych materiałach.
    (Informacje o warsztacie: PSPiA KLANZA, Sekcja Katechetyczna, ul. Bernardyńska 6/3, 20-109 Lublin, tel. (0-81) 53 465 83, biuro@klanza.lublin.pl).
    Podręcznik dla nauczyciela ukaże się w końcu czerwca 2002, zaś zeszyt dla dziecka na początku sierpnia. Zamówienia należy składać w Wydawnictwie "m": 30-301 Kraków, ul. Zamkowa 4/4, tel. (0-12) 266 41 58, wydm@wydm.pl.