Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Prezentacje

Prezentacja nowych podręczników do nauki religii Wydawnictwa WAM
Autor: (oprac. własne)
Artykuł archiwalny

NOWE  KATECHIZMY
WYDAWNICTWA  WAM
KSIĘŻY  JEZUITÓW

*   *   *
 
I  ETAP  EDUKACYJNY

*  KLASY  I-III

    Seria podręczników: "Droga do Wieczernika"
 
* Klasa I: "W domu i rodzinie Jezusa" (cena det.: 14.00 zł).
 • Umiejętnie i konsekwentnie zastosowany nowy Programu nauki religii.
 • Teksty i słownictwo dostosowane są do możliwości rozwojowych 7-letniego dziecka.
 • Dodatkowe jednostki tematyczne wprowadzają dziecko w główne uroczystości roku liturgicznego.
 • Punkt Przeczytajmy razem zaprasza rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem.
 • Krótkie, wyakcentowane teksty biblijne zapoznają dziecko ze Słowem kierowanym do nas przez Boga - Dobrego Ojca.
 • Zadania o twórczym charakterze rozwijają własną inwencję dziecka.
 • Bogaty i różnorodny materiał ilustracyjny.
* Klasa I: "W domu i rodzinie Jezusa"- podręcznik metodyczny (cena det.: 55.00 zł).
    Podręcznik metodyczny w praktycznej formie segregatora zawiera:
 • zeszyt 0, w którym katecheta znajdzie Program nauczania religii dla klasy I (cz. I), Materiały do katechezy parafialnej (cz. II), na które składają się konferencje, przygotowane na spotkania katechety z rodzicami oraz propozycje spotkań z dziećmi w ramach katechezy parafialnej;
 • 6 kolejnych zeszytów, w których zostały umieszczone propozycje katechez, dokładnie dostosowanych do jednostek tematycznych podręcznika dla ucznia.
    Podręcznik "W domu i rodzinie Jezusa" jest podręcznikiem do nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Jest ściśle zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/1.

*   *   *
 
II  ETAP  EDUKACYJNY

*  KLASY  IV-VI

    Seria podręczników: "Drogi przymierza"
 
* Kl. IV: "Zaproszeni przez Boga" (ss. 244, format 175x250 mm; ISBN 83-7097-956-4; cena det.: 14.00 zł).
 • Odpowiada charakterowi rozwoju ucznia na II etapie edukacyjnym (odwołuje się do jego doświadczeń).
 • Zachowuje zasadę stopniowania trudności, co wpływa na rozwijanie zainteresowania ucznia.
 • Posiada bardzo interesujący materiał ilustracyjny, łączący umiejętnie elementy realistyczne i symboliczne, wprowadzający w wychowanie religijne elementy humoru i radości (niedoceniane dotąd).
 • Ukazuje orędzie chrześcijańskie faktycznie jako Dobrą, Radosną Nowinę.
* Klasa IV - "Zaproszeni przez Boga" - poradnik metodyczny (ss. 640, format 156x232 mm; ISBN 83-7097-957-2; cena det.: 65.00 zł).
    Podręcznik metodyczny w praktycznej formie segregatora zawiera:
 • zeszyt zerowy, w którym nauczyciel znajdzie rozpisany program edukacji religijnej na cały rok, przedmiotowy program wychowawczy, załącznik do przedmiotowego systemu oceniania, narzędzia pomiaru osiągnięć;
 • konferencje dla rodziców;
 • celebracje liturgiczne;
 • propozycje scenariuszy poszczególnych katechez.
    GRATIS płyta CD, zawierająca teksty, schematy tabele krzyżówki i inne materiały do szybkiego wydruku, a także teksy audio (biblijne, literackie i inne) w interpretacji aktorów.
    Podręcznik "Zaproszeni przez Boga" jest podręcznikiem do nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Jest ściśle zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/1.

*   *   *
 
IV  ETAP  EDUKACYJNY

*  LICEUM,  TECHNIKUM

    Seria podręczników: "Drogi świadków Chrystusa"
 
* Kl. I - "Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele" (ss. 240, format 156x222; ISBN 83-7097-958-0; cena det.: 18.00 zł).
 • Pomyślany jako pomoc we wspieraniu ludzi młodych w dojrzewaniu w wierze, w tworzeniu więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.
 • Zawarte treści pomagają budować jedność mimo różnic poglądów, formułować własne stanowisko.
 • Dobór i układ treści sprzyja rozmowom, dyskusjom - wzajemnej komunikacji.
 • Posiada bogaty materiał ilustracyjny, często wielkie dzieła sztuki świadczące o nieprzerwanej płodności ludzkiego geniuszu w kontakcie z sacrum.
* Kl. I. - "Jestem świadkiem Chrystusa w kościele" - podręcznik metodyczny (ss. 640, format 156x232 mm; ISBN 83-7097-959-9; cena det.: 65.00 zł).
    Podręcznik metodyczny w praktycznej formie segregatora zawiera:
 • zeszyt 0 (program edukacji religijnej w klasie I liceum i technikum);
 • propozycje realizacji poszczególnych jednostek lekcyjnych;
 • teksty źródłowe do wykorzystania w pracy podczas lekcji, jak również do osobistego studium ucznia.
    GRATIS płyta CD z tekstami szybkiego wydruku i innymi materiałami metodycznymi.

*  SZKOŁA  ZAWODOWA

    Seria podręczników: "Drogi świadków Zmartwychwstałego"
 
* Kl. I: "Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie" (ss. 200, format 156x222 mm; ISBN 83-7097-970-X; cena det.: 16.00 zł).
 • Pierwszy podręcznik napisany z myślą o uczniach szkół zawodowych.
 • Treści podręcznika koncentrują się wokół Jezusa Chrystusa i świadectwa wiary, do jakiego uczeń jest zaproszony w swoim życiu.
 • Porusza życiowe problemy i pomaga je rozwiązywać w świetle wiary.
 • Posiada interesującą szatę graficzną, która pomaga łączyć wiarę z życiem.
* Kl. I: "Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie" - podręcznik metodyczny (ss. 550, format 156x232 mm; ISBN 83-7097-971-8; cena det.: 65.00 zł).
    Podręcznik metodyczny w praktycznej formie segregatora zawiera:
 • zeszyt 0 (program edukacji religijnej dla klasy I szkoły zawodowej);
 • propozycję realizacji poszczególnych jednostek tematycznych.
    GRATIS płyta CD z materiałami pomocniczymi.
    Podręczniki: "Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele" i "Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie" są podręcznikami do nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Są ściśle zgodne z programem nauczania nr AZ-4-01/1 i AZ-5-01/1.