Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu
Guy Gilbert
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

RECENZJE

red. Ks. Stanisław Dziekański Ewangelizować czy katechizować?
Autor: Elżbieta Osewska
Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, Warszawa 2002
Ewangelizacja czy katecheza? A jeżeli katecheza to jaka? Czy należy w niej uwzględniać wymiar ewangelizacyjny i w jakim zakresie? To pytania, na które próbuje odpowiedzieć zbiorowa publikacja pod redakcją ks. Stanisława Dziekońskiego. Historyczne ujęcie relacji ewangelizacji i katechezy pokazuje, że ewangelizacja zawsze towarzyszyła katechezie i zazwyczaj ją poprzedzała. Obecnie w wielu toczących się dysputach na temat relacji między katechezą i ewangelizacją, rozbrzmiewają dwie skrajne opinie. Jedni uważają, że ewangelizacja i katecheza to zupełnie odmienne rzeczywistości, które należy traktować rozdzielnie. Inni argumentują, iż ewangelizację i katechezę należy traktować łącznie jako wzajemnie przenikające się rzeczywistości, gdzie jedna domaga się drugiej. To z kolei rodzi wezwanie o ewangelizacyjny wymiar katechezy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.