Katecheta 6/2002
Katecheta 6/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

RECENZJE

(red.) ks. Stanisław Dziekański Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii i szkole
Autor: ks. Piotr Tomasik
Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, Warszawa 2002
Książka Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii i szkole stanowi kontynuację pracy pt. Ewangelizować czy katechizować? Ta ostatnia praca ukazała, czym jest katecheza, czym jest ewangelizacja, jaka jest istotna treść katechezy ewangelizacyjnej. Natomiast recenzowana książka stanowi ważną, niezbędną, można by rzec, kontynuację: ukazuje środowiska, w których może dokonywać się katecheza ewangelizacyjna. Książka Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii i szkole podzielona jest na trzy części, logicznie wyznaczone przez trzy miejsca działań katechetycznych: rodzinę, parafię i szkołę. Każda z części rozpoczyna się od artykułu ukazującego potrzeby i możliwości wprowadzania elementów ewangelizacyjnych (J. Stala, F. Woronowski, K. Misiaszek). Następne artykuły pogłębiają rozumienie wymiaru ewangelizacyjnego w każdym miejscu, w którym dokonują się działania katechetyczne.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.