Forum „katechety"

Jak dziś głosić Jezusa Chrystusa?
Autor: bp Antoni Długosz
Artykuł archiwalny
Podstawową troską Kościoła jest dotarcie do ludzi z najważniejszym przesłaniem o Bogu, zbawiającym człowieka. Jan Paweł II powyższą prawdę zawiera w zwięzłej syntezie, którą zdolny jest przyjąć każdy człowiek: Bóg Cię kocha, Chrystus przychodzi do Ciebie, Chrystus dla Ciebie jest Drogą, Prawdą i Życiem. [ 1 ]
    Skoro takie jest zobowiązanie Kościoła wobec człowieka, a człowiek jest w stanie się na nie otworzyć - pozostaje tylko jeden problem: jak dotrzeć z tą prawdą do każdego człowieka. Ponieważ parametry czasu i przestrzeni oraz cały kontekst socjokulturowy wciąż podlegają zmianom, dlatego też sposób mówienia o Chrystusie zmienia się w zależności od głębokości i zakresu tych przemian.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.