Nasze sprawy

Leszek Dembski
dniu 30 czerwca 2002 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.[1] Głównym celem tego artykułu jest omówienie tych nowości, które są istotne dla nauczycieli religii. Najpierw trzeba jednak wypunktować najważniejsze zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzone ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.