Katecheta 1/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Lekcje z Youcatem. Scenariusze o wyznaniu wiary
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
26,00 zł 9,00 zł

RECENZJE

ks. R. Chałupniak, ks. J. Kostorz Wybrane zagadnienia z katechetyki. Podręczniki i skrypty nr 9
Autor: ks. Jan Kochel
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Opole 2002
Młody zespół dydaktyczny w Opolu mile zaskakuje nas swoją aktywnością i kreatywnością. W minionym roku przeprowadził kolejne ciekawe sympozjum katechetyczne nt. Szans i zagrożeń metod aktywizujących w katechezie oraz przekazał - do rąk teoretyków i praktyków - cenną publikację, owoc wspominanego sympozjum (rec. nr 1/2003). Ten sam ośrodek proponuje nową publikację pt. Wybrane zagadnienia z katechetyki. Intencją autorów książki jest „prezentacja zasadniczych idei współczesnej katechetyki przy równoczesnym wskazaniu ścieżek dalszej, osobistych poszukiwań” (s. 10). Nie jest to zatem ani podręcznik ani kompendium katechetyczne, a raczej skrypt, który ma z jednej strony ułatwić „studentom przyjmowanie i porządkowanie pewnych treści”, a z drugiej strony proponuje wykładowcom „możliwość szerszego omówienia i zatrzymania się przy określonych zagadnieniach szczegółowych” (s. 10).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.