MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Małżeństwo - według zamysłu Bożego
Autor: Barbara Bachurek
Dla klas ponadgimnazjalnych
Cel ogólny: ukazanie uczniom istoty małżeństwa, którego twórcą jest Bóg. Ukazanie celów, zadań oraz cech (przymiotów) małżeństwa - na podstawie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.
Cele operacyjne:
- uczeń wyjaśnia kto jest twórcą małżeństwa, jakie są cele i zadania małżeństwa oraz jego cechy;
- dowodzi na podstawie analizowanych fragmentów Biblii, że małżeństwo jest Bożym zamysłem dla dwojga kochających się osób;
- dobrze przygotowuje się do zadań małżeńskich.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.