MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Skutki grzechu pierworodnego
Autor: Barbara Rusin
Niedokończone zdania, kolorowa ilustracja pantomimiczna, puzzle logiczne.Dla klas IV
Cel ogólny: poznanie i zrozumienie następstw grzechu pierworodnego.
Cele operacyjne:
- uczeń rozumie istotę zmiany, jaka nastąpiła w człowieku po popełnieniu grzechu pierworodnego;
- uczeń umie wymienić skutki grzechu pierworodnego;
- uczeń wie, skąd pochodzi zło, śmierć i nieszczęścia na ziemi;
- uczeń wie, kto, kiedy i w jaki sposób leczy ranę, powstałą po grzechu pierworodnym;
- uczeń pragnie żyć w jedności z Jezusem, który uwalnia go od grzechu.
Metody: niedokończone zdania, kolorowa ilustracja pantomimiczna, puzzle logiczne, rozmowa kierowana.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.