MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Być" czy "Mieć"
Autor: Barbara Bachurek
Dla klasy III liceum
Cel ogólny:ukazanie niebezpieczeństwa życiowej postawy materializmu i konsumpcjonizmu - określanej jako „mieć” oraz konieczności otwarcia i uwrażliwienia na wartości duchowe - w kategoriach „być”.
Cele operacyjne:
- uczeń umie wyjaśnić, na czym polega postawa „mieć” oraz postawa „być” na podstawie obserwacji i refleksji nad „światem” - w oparciu o fragment: Mt 19, 16-22 i nauczanie Jana Pawła II;
- odróżnia postawę „być” od „mieć”;
- słuchając wskazówek Ojca Świętego, odpowiada życiem na Chrystusowe wezwanie do doskonałości, stara się bardziej „być”.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.