Metody pracy na lekcji

Człowiek poszukuje Boga, tworząc różne religie
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
Cele:
- stworzenie okazji do twórczej pracy i refleksji nad własnym poszukiwaniem prawdy; - uświadomienie uczniom, że człowiek ze swojej natury poszukuje Boga, tworząc religie;
- dostarczenie motywacji do odkrywania różnic między własnymi wyobrażeniami dotyczącymi wiary a prawdą objawioną w chrześcijaństwie.
Adresat: uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.