Forum „katechety"

Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo w szkole?
Autor: Mirosława Majerowicz-Klaus
Artykuł archiwalny
Podczas pracy w szkole na stanowisku psychologa, coraz częściej spotykam się z dziećmi w potocznej terminologii określanymi przez nauczycieli jako „dziecko żywe”, „nadpobudliwe”, „rozpieszczone”, „źle przez rodziców prowadzone” itp. Dzieci te, oprócz typowej dla wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego ruchliwości, prezentują wiele innych cech zachowania związanych z nadruchliwością. Nadruchliwe dzieci funkcjonują w szkole gorzej, przeszkadzają rówieśnikom w skupieniu się. Stanowią dla nauczycieli niemałe utrudnienie w pracy na lekcjach. Wielu nauczycieli przyznaje się do bezradności, gdyż dzieci te są często impulsywne, niecierpliwe, niedojrzałe społecznie w porównaniu z rówieśnikami, zapominalskie i niespokojne. Mają problemy z wykonywaniem wieloskładnikowych poleceń, są niewytrwałe w pracy, uciekają w swój własny świat podczas wykonywania zadań, wielokrotnie popełniają te same błędy, nie organizują sobie same zabawy i pracy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.