Forum „katechety"

Jak wykorzystać język niewerbalny w utrzymaniu porządku na lekcji?
Autor: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Artykuł archiwalny
Dyscyplina to fundament wszelkiej edukacji -także szkolnej katechezy. Jest ona warunkiem przekazywania wiedzy, budowania właściwych życiowych postaw u ucznia oraz uzyskania przez katechetę sensu dla swej pracy. Brak dyscypliny przekreśla w części lub w całości owoce edukacji, demoralizuje uczniów (można robić, co się chce i nie ponosi się za to żadnej odpowiedzialności), sprawia, że katechecie „opadają ręce” (utrata sensu).
W budowaniu dyscypliny dużą rolę odgrywa komunikacja między nauczycielem a uczniami na poziomie mowy ciała. W niniejszym artykule podejmuję szczegółowo ten wątek. Nie oznacza to, że problematykę mowy ciała uznaję za jedyną czy kluczową. Przeciwnie -jest to jedna z wielu płaszczyzn budowania porządku na lekcji. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.