MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jezus może narodzić się w twoim domu
Autor: s. Maria Michalska
Artykuł archiwalny
Chór (śpiewa):
Kim jest Ta i kto to jest, Bogu spodobała się
najukochańsza ze wszystkich mam, Zbawiciela urodziła nam.
Tak, tak, tak, tak, tak, tak Ona powiedziała tak.
Tak, tak, tak,(...) Ona powiedziała tak.
Kto ducha ma, ten mówi: tak,
Kto ducha ma, ten mówi: tak.
Bóg na mamę wybrał sobie najpiękniejszą ze wszystkich kobiet.
Bóg ma gust, On się zna, wiedział, która powie tak.
Tak, tak, tak, tak, tak, tak Ona powiedziała tak.
Tak, tak, tak, tak(...) Ona powiedziała tak.
Kto ducha ma, ten mówi: tak.
Narrator: W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł...

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.