MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Trwanie w Jezusie
Autor: ks. Krzysztof Młynarczyk
Artykuł archiwalny
W różnych sytuacjach przekonujemy się, że nasze życie polega na trwaniu w danej rzeczywistości. Możemy zauważyć, że trwamy w więzach życia rodzinnego, szkolnego, że jesteśmy pochłonięci przez zasady życia koleżeńskiego czy przyjacielskiego. Owo trwanie pociąga za sobą określone konsekwencje: np. musimy podporządkować się zasadom panującym w domu, szkole itp. Podporządkowanie się danym zasadom przynosi określone korzyści dla danej grupy, a zwłaszcza dla zainteresowanych. Uczniowie mogą podać, ze swego doświadczenia, przykłady zasad panujących w ich wspólnotach.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.