Metody pracy na lekcji

Jak dobrze skonstruować wprowadzenie?
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
W dotychczasowych analizach poruszaliśmy zagadnienia związane z kolejnymi krokami konstruowania scenariuszy z wykorzystaniem metod aktywizujących. Były to: 1) sformułowanie przewodniej myśli katechezy, co do której chcielibyśmy, aby uczestnicy wzięli ją sobie „do serca”; 2) postawienie uczestnikom pytania głównego, które ukierunkuje ich samodzielne poszukiwania; 3) wybór metody aktywizującej, która będzie dla uczestników sposobem poszukiwania odpowiedzi na postawione pytanie; 4) konstruowanie puenty zamykającej całość pracy i eksponującej jej myśl przewodnią. W wyniku takiego postępowania mamy określony cel ogólny katechezy (myśl przewodnia), zbudowaną aktywizację (pytanie główne i metoda aktywizująca) oraz puentę

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.