Forum „katechety"

Ewangelizacja i katechizacja w społeczeństwie zsekularyzowanym
Autor: ks. Janusz Misiewicz
Artykuł archiwalny
Pojęcie ewangelizacji w nauczaniu papieży odgrywało i odgrywa nadal wielką rolę. Już w 1975 r. Paweł VI ogłosił encyklikę „Evangelii nuntiandi”, w której wskazał na konieczność działań ewangelizacyjnych w dzisiejszym świecie. Podczas gdy encyklika ta w Europie spotkała się z dość wąskim zainteresowaniem, w krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej spowodowała powstanie, m.in. tzw. „wspólnot podstawowych”, które właśnie w ewangelizacji widziały swoje pierwsze zadanie. Także Jan Paweł II w „Catechesi tradende” używa pojęcia ewangelizacji. Między katechezą a ewangelizacją istnieje nierozłączny związek „(...), obie się łączą, uzupełniają i doskonalą” (CT 18). Te obie aktywności Kościoła różne są ze względu na wyznaczone cele. Celem ewangelizacji jest „nawrócenie” na wiarę chrześcijańską. Ewangelizować oznacza siać ziarno dobrej nowiny o ukrzyżowanym Jezusie, który jest Zmartwychwstałym Chrystusem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.