Forum „katechety"

Pytania o nowy program nauczania religii w klasach I-III szkoły podstawowej
Autor: Teresa Czarnecka
Artykuł archiwalny
Benedyktyn Jean Leclerq w książce „Miłość nauki a pragnienie Boga” dzieli się z czytelnikami interesującym spostrzeżeniem: „Stale bowiem grozi nam pokusa porównywania pewnego stanu nauki teologicznej, a więc IX albo XII wieku, z teologią innych epok, na przykład wieku X albo XVI, albo naszego - i oceniać dawne epoki z punktu widzenia późniejszego rozwoju. Taka jednak metoda prowadziłaby do traktowania całego jakiegoś okresu teologii tylko jako przygotowania okresu następnego. Tymczasem autorzy czasów patrystycznych czy też wczesnego średniowiecza nie po to zajmowali się teologią, żeby przygotować przyszły jej rozwój; zajmowali się nią dlatego, że tego wymagało życie Kościoła, ich życie, w okresie, w którym żyć im przyszło; i sprawili sobie taką teologię, jaką powinni byli i jaką mogli sobie sprawić”.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.