Forum „katechety"

Wychowanie do misji w katechezie młodzieży
Autor: ks. Stanisław Dziekoński
Artykuł archiwalny
Od jakiegoś czasu toczy się w Polsce ożywiona dyskusja na temat misji w katechezie. Spotykamy osoby, które mówią, że nigdy dotąd zagadnienie misji nie było tak szeroko przedstawiane i nagłaśniane jak dzisiaj, przy czym z tą opinią pozostają w sprzeczności liczne głosy wskazujące na brak właściwego wychowania misyjnego. Zarzut ten stawia się też w odniesieniu do katechezy młodzieży. Czy słusznie? By rozwiązać tę kwestię, należy najpierw zapytać, dlaczego katecheza ma interesować się misjami, a następnie przedstawić, na ile problematyka misji jest obecna we współczesnych programach katechetycznych oraz co pozostaje jeszcze w tym względzie do zrobienia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.