FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Wychowująca miłość i powracający syn
Autor: ks. Marek Dziewiecki
Artykuł archiwalny
Opowiedziana przez Chrystusa historia syna, który opuszcza dobrego ojca (por. Łk 15, 11-32), nazywana jest przypowieścią o synu marnotrawnym. Sądzę, że słuszniej jest nazywać ją przypowieścią o powracającym synu. Nikt z nas nie żyje w doskonałej miłości i posłuszeństwie wobec Boga. Każdy więc jest w jakimś stopniu odchodzącym synem. Nie każdy jednak potrafi zastanowić się i wrócić. Warto przyjrzeć się bliżej tej przypowieści, gdyż pomaga nam ona powracać, lepiej rozumieć Bożą miłość, a także bardziej cieszyć się z tego, że wraca ktoś inny.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.