Katecheta 12/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Katecheta w potrzasku
Janusz T. Skotarczak, Rafał Szymkowiak OFMCap
KSIĄŻKA
24,00 zł 10,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Adwent historyczny
Autor: Bernadeta Bażak
Katecheza została zaplanowana na dwie jednostki lekcyjne, poprzedzona powinna być lekcją wprowadzając: Adwent jako okres liturgiczny w życiu Kościoła.
Cele ogólne
- zapoznanie z pojęciem adwent historyczny;
- przybliżenie postaci historycznych (biblijnych), oczekujących przyjścia Pana Jezusa.
Cele pośrednie:
- rozwijanie u dzieci postawy oczekiwania;
- rozwijanie pragnienia radosnego przeżycia adwentu.
Cele operacyjne:
- uczeń umie powiedzieć, czym jest Adwent historyczny;
- uczeń potrafi wymienić postacie biblijne, oczekujące przyjścia Jezusa (Abraham, Józef Egipski, Maryja);
- uczeń potrafi pracować w grupie, posługując się fiszką prowadzącą;
- uczeń potrafi posługiwać się Pismem Świętym;
- uczeń potrafi zredagować swobodny tekst;
- uczeń potrafi zaprojektować i wykonać symbol plastyczny postaci biblijnej;
- uczeń umie zagrać scenkę dramową.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.