Katecheta 12/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Gdy adwentowy dzień nadchodzi
Autor: s. Mariola Syjud
Dla klasy I szkoły podstawowej
Cel ogólny: uczeń rozumie, pamięta i przyjmuje, że adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
Cele operacyjne:
- uczeń potrafi opowiedzieć własnymi słowami fragment proroctwa Izajasza o przyjściu Zbawiciela w Narodzie Wybranym;
- uczeń potrafi wyjaśnić, co to jest adwent, jak długo trwa i jak należy go przeżywać;
- uczeń potrafi wymienić kilka przykładów dobrych uczynków, które będzie wypełniał przez cały czas adwentu.
Pomoce: Pismo Święte, teksty pieśni, drabinka adwentowa, koperta z tekstami rozsypanki, obraz Dzieciątka Jezus w żłóbku, kolorowe karteczki.
Metody: pogadanka, drabinka adwentowa, koperta z rozsypanką, metoda słoneczka.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.