Katecheta 12/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Słowo Boże
Chiara Lubich
KSIĄŻKA
15,00 zł 5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

O Janie Pawle II nieco inaczej - uczniowskie prezentacje
Autor: Anna Dobrowolska
Dla klasy III gimnazjum
 Cele operacyjne:
- uczeń powinien znać najważniejsze fakty z biografii Ojca Świętego;
- znać wybrane teksty papieskie;
- dostrzegać istotne treści w nauczaniu Jana Pawła II, adresowane do młodzieży i narodu;
- dostrzegać znaczenie wartości chrześcijańskich w życiu człowieka;
- wzbogacać swoją formację duchową;
- interpretować teksty literackie Papieża;
- selekcjonować informacje;
- korzystać z różnych źródeł informacji;
- planować pracę;
- wzbogacać wrażliwość estetyczną;
- rozwijać aktywność poznawczą, intelektualną, emocjonalną i społeczną;
- prezentować wyniki swojej pracy.
Metoda: projekt.
Czas prezentacji: 90 minut.
Środki: źródła drukowane i multimedialne o Janie Pawle II, arkusze papieru do prezentacji zgromadzonych materiałów.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.