Katecheta 12/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Poznajemy Pismo Święte – Pan Jezus ucisza burzę na jeziorze
Autor: Aleksandra M. Kielar
Dla dzieci z klas IV-VI, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla dzieci ze szkół życia
Cele ogólne:
- zapoznanie z perykopą biblijną Mk 4, 35-40;
- kształtowanie postawy zaufania do Pana Jezusa i rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej;
- doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Cele operacyjne:
- uczeń powinien wiedzieć, że Pismo Święte to Księga, w której poznajemy Boga;
- wiedzieć, że Bóg kocha i opiekuje się każdym człowiekiem;
- wiedzieć, że w trudnościach może zwrócić się do Boga;
- umieć dobrać odgłosy natury do odpowiedniej ilustracji;
- umieć zaśpiewać, zanucić, zainscenizować gestami piosenkę „Na jeziorze wielka burza...”;
- w modlitwie okazać Bogu wdzięczność za dar opatrzności;
- współpracować z innymi podczas zabawy tematycznej i pracy plastycznej.
Metody pracy: obserwacja ilustracji, pokaz, opowiadanie na podstawie tekstu biblijnego, pogadanka, opis praktycznego działania, zabawa tematyczna, śpiew piosenki inscenizowanej gestami, praca plastyczna

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.