Katecheta 12/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Metody pracy na lekcji

Bilet do nieba
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Dla uczniów klas gimnazjalnych
 Cel: kształtowanie w uczniach umiejętności twórczego myślenia oraz umotywowanie ich do refleksji nad własnym życiem w kontekście eschatologicznym.
Materiały: czysta kartka formatu A4 (po jednej dla dwóch uczniów), kolorowe flamastry lub kredki, nożyczki i kolorowy papier (mogą być także kolorowe czasopisma). Kilkanaście różnych biletów zebranych wcześniej przez nauczyciela (bilety do kina, autobusu, na koncert, itp.).
Czas trwania zajęć: jedna godzina lekcyjna na wykonanie prac oraz jedna godzina na ich zaprezentowanie i omówienie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.