Katecheta 12/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

Forum „katechety"

Elementy przedmiotowego systemu oceniania z religii
Autor: Krystyna Gasińska
Artykuł archiwalny
Zewnętrzna forma przymusu, jaką jest wymóg dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy katechetycznej oraz uwewnętrzniona już chęć dokonania takiej refleksji wobec innych katechetów, sprawiły, że podjęłam się po raz pierwszy tego zadania w takiej formie. Poniższa refleksja z elementami przypomnienia dotyczy kilku ostatnich lat, w których ciągle podejmowałam próby zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w dziedzinie planowania, a szczególnie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów na katechezie.
Zawiera ona trzy części, które w sposób wybiórczy, a także skondensowany przedstawiają poszczególne zagadnienia. W części I są ukazane podstawowe dokumenty MEN i Kościoła, które odnoszą się do przedstawianego zagadnienia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.