Katecheta 12/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

Forum „katechety"

Zadania i możliwości Wydziałów Katechetycznych w koordynowaniu katechezy specjalnej na terenie diecezji
Autor: ks. Zdzisław Brzezinka
Artykuł archiwalny
Osobą odpowiedzialną w pierwszym rzędzie za katechezę w diecezji jest biskup. Swoje zadania i obowiązki w odniesieniu do niej sprawuje poprzez Referat Katechetyczny Kurii Biskupiej, nazywany w diecezjach: Wydziałem Katechetycznym, Wydziałem Nauki Katolickiej, Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży czy jeszcze inaczej. Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego proponują, żeby, nadając odpowiednią rangę wydziałom katechetycznym w diecezjach, przekształcić je w Wydziały Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego. Zmiana nazwy wynika z poszerzenia obszaru, jaki obejmuje dzisiaj katecheza, przez chociażby naukę religii w szkole. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.