Katecheta 2/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wieczerza z Panem Jezusem. O tym, co najważniejsze we Mszy Świętej
Piotr Krzyżewski
KSIĄŻKA
10,00 zł 8,50 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Miłosne spotkanie Z Ojcem
Autor: Agnieszka Banasiak
Artykuł archiwalny
Cele operacyjne:
- uczeń zna przypowieść o miłosiernym ojcu (Łk 15, 11-24);
- uczeń wie, jaki jest związek przypowieści z sakramentem pojednania;
- uczeń rozpoznaje w historii syna marnotrawnego pięć warunków dobrej spowiedzi - umie je wymienić i potrafi zastosować w życiu;
- uczeń rozumie znaczenie sakramentu pojednania;
- uczeń odkrywa w miłosiernym ojcu kochającego Boga, który czeka na grzesznika z miłością;
- uczeń wie, że sakrament pojednania prowadzi do Eucharystii, która jest Ucztą Miłości.
Metody pracy: analiza Pisma św.; rozmowa; dialog i dyskusja; praca indywidualna; refleksja.
Realizowane ścieżki międzyprzedmiotowe: wrażliwość moralna, wyzwalanie się od zła i czynienie dobra; edukacja filozoficzna, prozdrowotna, poszczególne ścieżki.
Korelacja z innymi przedmiotami: etyka; wychowanie do życia w rodzinie; język polski.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.