Katecheta 2/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu
Guy Gilbert
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Modlitwa różańcowa – tajemnice światła
Autor: Maria Frydrych
Dla klas III - V
 Cele:
- zapoznajemy dzieci z nowymi tajemnicami różańca;
- wyjaśniamy znaczenie tajemnic;
- umacniamy miłość do Matki Bożej, uczymy zaufania do modlitwy różańcowej
Pomoce: list Papieża Rosarium Virginis Mariae, 5 egzemplarzy Pisma św. (dla klas starszych), świeca, kartki z nazwami tajemnic światła - do powieszenia na tablicy (format A3), kartki z fragmentami Pisma św. i pytaniami dla każdej grupy, kartki z tajemnicami światła dla każdego dziecka - do wklejenia w zeszycie, kaseta z pieśniami: „Wy jesteście na ziemi światłem mym...”, „Jak paciorki różańca...”.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.