Katecheta 2/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Forum „katechety"

Jak zapisywać cele jednostki katechetycznej? Dyskusja
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
Interesuje mnie problem; jaka powinna być forma zapisu celów jednostki katechetycznej.W artykule, który ukazał się na łamach listopadowego numeru „Katechety” postawiłem szereg pytań szczegółowych dotyczących tej problematyki. Zaproponowałem też robocze odpowiedzi. W nawiązaniu do tego tekstu ukazały się dwa artykuły: p. Elżbiety Osewskiej („Katecheta” nr12/2002 s. 59-65) i p. Anny Petkowicz. Chciałbym odnieść się do tez zawartych w tych tekstach. Punktem wyjścia będą dla mnie pytania postawione w moim poprzednim artykule. Przypomnę je kolejno i przedstawię w odniesieniu do problemów: jak rozumiem stanowisko E. Osewskiej; jak rozumiem stanowisko A. Petkowicz; własne stanowisko; podsumowanie. Rozpocznę od pytań, które dotyczą celu ogólnego jednostki katechetycznej, a następnie przejdę do tych, związanych z celami operacyjnymi.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.