Katecheta 2/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Forum „katechety"

Profesor Stefan Kunowski – wspomnienie
Autor: ks. Jan Stanisławski
Artykuł archiwalny
Niedawno minęła 25 rocznica śmierci Profesora Stefana Kunowskiego (1909-1977), nauczyciela akademickiego KUL i wybitnego uczonego.
Urodzony w Muszkietowie na Ukrainie, związał prawie całe życie z Lublinem. Tu na KUL-u ukończył studia akademickie na Wydziale Filologii Polskiej, by następnie oddać się całkowicie pedagogice, najpierw jako asystent przy katedrze pedagogiki, potem osiągając wszystkie stopnie naukowe aż do tytułu profesora nadzwyczajnego, który otrzymał w roku 1977. W latach wojny brał udział w kampanii wrześniowej, za co odznaczono Go Krzyżem Walecznych. Pracował również przez cały okres okupacji w tajnym nauczaniu. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.