MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Bóg mnie kocha i dla mnie złożył w ofierze swojego Syna
Autor: Longina Cywińska, Maria Frela
Artykuł archiwalny
Cele ogólne:
- uświadomienie dzieciom konieczności adorowania krzyża, jako znaku śmierci i zwycięstwa Jezusa Chrystusa;
- zapoznanie dzieci z nabożeństwem Drogi Krzyżowej.
Cele operacyjne:
- uczeń umie opowiedzieć - przy pomocy katechety - wydarzenia związane z ukrzyżowaniem Chrystusa
- uczeń rozumie, że Jezus umarł za nasze grzechy i że każdy powinien z szacunkiem wykonywać znak krzyża;
- uczeń potrafi zaśpiewać pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany...”, zachować się godnie podczas Drogi Krzyżowej.
Metody: modlitwa, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, pogadanka; praca indywidualna ucznia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.