MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Droga krzyżowa z ks. Janem Bosko
Autor: Dariusz Reus
Dzisiejszą Drogę Krzyżową przejdziemy razem z księdzem Janem Bosko. Choć jest to bardzo radosny święty, to jego życie pełne było cierpienia. Zobaczmy, w jaki sposób ks. Bosko realizował wezwanie Pana Jezusa: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Stacja I - Pan Jezus zostaje skazany na śmierć
Kiedy ks. Bosko został wyświęcony na kapłana, odprawił swoją pierwszą w życiu Mszę św. O tej chwili marzył od dziecka. Jego duszę przepełniało szczęście i wielka radość. Jednak pod koniec tego pięknego dnia, kiedy został sam z mamą w rodzinnym domu, usłyszał od niej takie słowa:
Oto jesteś księdzem, Janku! Od dziś codziennie będziesz odprawiał Mszę św. Zapamiętaj to: zacząć odprawiać Mszę św., to znaczy zacząć cierpieć dla Chrystusa. Nie spostrzeżesz tego od razu, ale pewnego dnia przyznasz, że matka miała słuszność.
Czy widzę w cierpieniu jakiś sens? Czy umiem cierpieć dla Ciebie, Jezu?
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.