MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Duch Święty jest darem dla nas
Autor: Małgorzata Piasecka , Jerzy Piasecki
Artykuł archiwalny
Cel: uczeń rozumie, pamięta i uznaje za swoją prawdę, że podczas Mszy św. otrzymujemy Ducha Świętego, który jednoczy nas z Jezusem i Ojcem, który zmienia nas na lepsze i sprawia, że jesteśmy jedną rodziną.
Cele operacyjne:
- uczeń umie wymienić znaki, jakie towarzyszyły zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów;
- uczeń umie podać kilka odpowiedzi na pytanie: Po co jest nam potrzebny Duch Święty?;
- uczeń umie przedstawić w postaci rzeźby dar, jaki otrzymujemy od Ducha Świętego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.