MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Modlitwa sposobem na „alpinizm duchowy”
Autor: Elżbieta Krupa
Artykuł archiwalny
Cel ogólny: zapoznanie się z prawdą, że Jezus uczy nas modlitwy z Ojcem.
Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi zaplanować regularną modlitwę;
- uczeń definiuje pojęcie alpinisty i wymienia cechy dobrego alpinisty;
- uczeń umie samodzielnie wyszukać fragmenty z Pisma św. na zadany temat;
- uczeń umie zanalizować wyszukany tekst z Pisma św.;
- uczeń wybiera odpowiadającą mu formę modlitwy;
- uczeń umie zastosować poznaną formę wyrażenia myśli i wiadomości.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.