Katecheta 3/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 10,00 zł

Metody pracy na lekcji

Jak dobrze postawić pytanie główne?
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
Początkiem konstruowania scenariusza katechezy aktywizującej jest określenie jej myśli przewodniej. To znaczy, że najpierw trzeba sprecyzować, jakie jest przesłanie danej katechezy. Jeszcze inaczej: budowę scenariusza trzeba zacząć od określenia - w jednym, jasnym zdaniu - istoty tego, co chce się przekazać uczestnikom.
Całą kompozycję scenariusza trzeba podporządkować temu, aby uczestnicy zajęć zrozumieli myśl przewodnią, zapamiętali ją i uznali za własną. Ale to wcale nie znaczy, że trzeba „wyłożyć kawę na ławę” i na początku zajęć tę myśl im powiedzieć. Wręcz odwrotnie! Dobry scenariusz powinien być tak skonstruowany, żeby uczestników maksymalnie sprowokować do samodzielnego odkrycia ważnego przesłania.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.