Forum „katechety"

Rekolekcje szkolne uwzględnieniem metod i form organizacji
Autor: Magdalena Stach-Hejosz
Artykuł archiwalny
Rekolekcje szkolne są szczególną formą głoszenia Ewangelii, wyrazem troski Kościoła o przekaz wiary i formacji postaw wynikających z wiary. Owa troska Kościoła o przekaz wiary dzieciom i młodzieży zmusza do szukania odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w rekolekcjach szkolnych?; Dlaczego w dużej większości nie udało się wypracować właściwej formy rekolekcji wielkopostnych?; Jakie przyjąć metody w organizacji rekolekcji szkolnych, aby doprowadziły katechizowanego do spotkania z osobą Jezusa Chrystusa?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.