KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Teczka kandydata na nauczyciela dyplomowanego
Autor: Leszek Dembski
Artykuł archiwalny
W najbliższych dniach swoje wnioski wraz z wymaganą prawem dokumentacją będą składać ostatni nauczyciele, korzystający ze skróconego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z tzw. przepisami przejściowymi. Natomiast już w czerwcu wpłyną do kuratoriów pierwsze teczki od nauczycieli, którzy odbyli staż w pełnym wymiarze. Celowe zatem będzie zajęcie się poszczególnymi składnikami tytułowej teczki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.