Katecheta 3/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

RECENZJE

Kościół w Polsce dzieciom w Afryce „PRZEZ EDUKACJĘ DO BOGA”. KONSPEKTY KATECHEZ
Autor: ks. Stanisław Dziekoński
WYDAWNICTWO : WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KATOWICE 2002
W ostatnich latach coraz częściej podnosi się postulat szerszego uwzględnienia w katechezie misji ad gentes. Za jego słusznością przemawiają przynajmniej dwa główne argumenty. Pierwszy z nich wypływa z nauki Kościoła, która mówi nie tylko o możliwości prowadzenia takich misji, ale wręcz do nich zobowiązuje. Pomimo tego dostrzega się jednak pewne luki w tym względzie, szczególnie jeśli chodzi o programy nauczania religii w szkole. Jakkolwiek poświęcają one wiele miejsca tematyce wychowania do odpowiedzialności za rozwój Kościoła i chrześcijańską przemianę świata, jednak temat misji ad gentes bezpośrednio nie jest w pełni rozwinięty. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.