MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jezus żyje i jest obecny wśród nas
Autor: (prac.zbior.)
Dla klasy I gimnazjum; zawiera elementy celebracji
Cel ogólny: uświadomienie obecności Jezusa w sakramentach świętych, a w szczególny sposób w Eucharystii.
Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi podać prawdę wiary o zmartwychwstaniu Chrystusa;
- uczeń umie wskazać fragmenty Ewangelii mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa;
- uczeń potrafi wymienić formy (symbole) przebywania Zmartwychwstałego wśród nas;
- uczeń potrafi wymienić osoby, które spotkały Zmartwychwstałego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.