Katecheta 4/2003
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Moje usta potrafią wiele... Odpowiedzialność za słowo
Autor: Jolanta Kunstman
Dla kl. I szkoły ponadgimnazjalnej
Cel ogólny: ukazanie znaczenia słowa w relacjach międzyludzkich, wskazanie na potrzebę odpowiedzialności za słowa.
Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi wskazać na istotne cechy komunikatów werbalnych, decydujących o jakości porozumiewania się;
- uczeń umie wzbudzić w uczniach refleksję nad jakością wykorzystania przez nich daru mowy w świetle analizowanych tekstów biblijnych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.